Desplegar menú lateral

Desenvolupament de formulats d'agents de biocontrol amb recobriments biodegradables per al control d'enfermetats en productes vegetals.

Data d'inici: 13/05/2013 Data de fi: 12/05/2016
Programa responsable: Postcollita

Entitats finançadores:

 

 

  1. Desenvolupament de RCs que puguin millorar l’aplicació d’ABCs sobre la superfície vegetal a protegir i que els protegeixin de condicions ambientals adverses.
  2. Optimització del procés d’assecament en llit fluïditzant per a C.sake i A.quisqualis (condicions d’assecament i additius a incloure en la formulació).
  3. Desenvolupament d’un producte formulat final amb els components del seu RC, amb una vida raonable, fàcilment rehidratable i eficaç per al biocontrol de la enfermetat per al que s’han aïllat.
  4. Comprovar el comportament dels productes finals desenvolupats ABC+RC amb una vida útil raonable, fàcilment rehidratable i eficaç per al biocontrol de l’enfermetat per a la qual s’han aïllat