Desplegar menú lateral

Definició de marcadors predictius i desenvolupament d'un sistema integral per a la prevenció de l'escaldat superficial en pomes

Data d'inici: 13/05/2013 Data de fi: 12/05/2016
Programa responsable: Postcollita

Entitats finançadores:

 

 

  1. Identificació de nous índexs de qualitat durant la collita permetrà seleccionar fruits amb menor sensibilitat a desenvolupar escaldat superficial durant la conservació, mantenint la qualitat dels mateixos i reduint les pèrdues econòmiques degudes a fruits no aptes per a la seva comercialització.
  2. La caracterització de marcadors bioquímics, que identifiquin de forma ràpida i precisa durant els primers mesos de conservació lots de fruits sensibles a desenvolupar escaldat permetrà, en cas de ser necessari, establir les mesures correctives apropiades.
  3. El desenvolupament o adaptació de noves tecnologies de conservació permetran evitar l’aparició dels síndromes de l’escaldat en pomes durant el seu emmagatzematge.

Etiquetes: