Desplegar menú lateral

ATYPRION: Avaluació del risc per a la salut pública dels prions atípics i emergents.

Data d'inici: 22/07/2019 Data de fi: 21/07/2022
Programa responsable: Sanitat animal

Entitats finançadores:

El projecte té com a objectiu clarificar la patogènia i la capacitat de transmissió dels prions atípics i emergents, així com identificar potencials biomarcadors per la seva detecció precoç. El nostre objectiu final és proporcionar a les autoritats d’avaluació i gestió de riscos els elements necessaris per aprofundir l’avaluació del risc per a la salut pública associat a prions atípics (és a dir, BSE-L, BSE-H i scrapie atípica) on recentment han aparegut a Europa la malaltia de la prió de cèrvid CWD. També pretenem generar eines per a la detecció pre-clínica precoç pacients humans, si aquests agents creuen la barrera de l’espècie humana.
Aquest objectiu s’assolirà mitjançant la implementació dels següents objectius:
  • Objectiu 1: Establir la susceptibilitat dels ratolins transgènics que sobreexpressen la PrP humana a prions atípics (boví i oví) i CWD en comparació de la BSE clàssica.
  • Objectiu 2: Establir la capacitat relativa del PrP humà de propagar (prova de conversió in vitro) prions atípics (boví i oví) i CWD.
  • Objectiu 3: Avaluar qualsevol possible alteració del potencial zoonòtic de prions pròpics i CWD a espècies intermèdies (és a dir, la scrapie atípica ha estat bovinitzada, els prions bovins atípics han estat ovinitzats i la CWD ha estat bovinat i ovinitzat).
  • Objectiu 4: Establir nous biomarcadors de fluids biològics per a la detecció precoç de la infecció del prió.

Etiquetes: