Aqüicultura

L’IRTA treballa en Aqüicultura a través del programa d’Aqüicultura (i els seus subprogrames Cultius Aquàtics i Seguiment del Medi Marí).

El centre on s’hi treballa és l’IRTA Sant Carles de la Ràpita (a Tarragona).

ÚLTIMES NOTÍCIES

Veure més

Serveis

Veure més

Publicacions

Veure més
  • Guerrero, L. ; Claret, A. ; Lazo, O.; Reinders, M.J.; Krystallis, A. (2015). Consumer beliefs regarding farmed versus wild fish: a cross-cultural perspective . A: 11th Pangborn Sensory Science Symposium. Gothenburg (Sweden), 23 – 27 August, 2015 (Pòster) Aqüicultura
  • Estévez, A. ; Ríus-Francino, M.; López, J.; Freixes, J. (2017). Consumption of feeds containing the antibiotic sulfadiazine by gilthead sea bream (Sparus aurata, L.) and rainbow trout (Onchorynchus mykiss, Walbaum). Aquaculture Research 48 (5 ):2291-2302 Aqüicultura
  • Kashinskaya, E.N.; Andree, K. ; Simonov, E.P.; Solovyev, M.M. (2017). DNA extraction protocols may influence biodiversity detected in the intestinal microbiome: a case study from wild Prussian carp, Carassius gibelio. FEMS Microbiology Ecology 93 :fiw240 Aqüicultura
  • Boglino, A.; Ponce, M.; Cousin, X.; Gisbert, E. ; Manchado, M. (2017). Transcriptional regulation of genes involved in retinoic acid metabolism in Senegalese sole larvae. Comparative Biochemistry and Physiology, Part B 203 :35-46 Aqüicultura