Organització

Contacte

Comunicació IRTA és l’òrgan designat per assumir les funcions corresponents a la Unitat d’Informació.

Podeu adreçar les vostres sol·licituds d’informació al respecte a l’adreça electrònica: transparencia@irta.cat