Desplegar menú lateral
Jornada tècnica

Taller Lab Green Experience: Com valoritzar subproductes i coproductes vegetals a través d’ingredients i productes alimentaris

Data: 19-11-2019 Ubicació: Lleida Preu: Gratuïta

L’objectiu general d’aquesta jornada és la de transferir coneixements als productors agrícoles i a les indústries agroalimentàries i discutir i demostrar possibles rutes d’actuació sobre els coproductes i excedents que generen.

Aquesta jornada tècnica va adreçada al sector primari hortofructícola i indústries transformadores. Això permetrà obrir noves oportunitats de negoci i treball i potenciar el procés de canvi de model productiu cap a una economia més diversificada i sostenible: una economia circular.

Entre les estratègies que es demostraran, s’inclouen la reutilització dels subproductes com a font de compostos d’alt valor afegit, la reincorporació d’aquests compostos en nous aliments, i altres aplicacions en la indústria alimentària.

La jornada inclou una exposició tècnica en processos agroindustrials de reaprofitament per obtenir ingredients alimentaris de valor i es parla del espigolament com acció d’aprofitament alimentari.

Aquesta jornada forma part de l’activitat demostrativa VEGIVALUE (Valorització dels coproductes i excedents hortofructícoles i subproductes de la indústria de transformació de vegetals per la obtenció de nous ingredients i aliments saludables i innovadors), finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.