Desplegar menú lateral
Jornada tècnica

Principals problemes sanitaris en fruiters de llavor i cereals d’hivern

Data: 16-03-2018 Ubicació: Mollerussa Preu: 0.00

L’Agricultura és dinàmica i canviant. Cada any és diferent a l’anterior, tant a nivell de plagues com a nivell de mesures de control que disposa l’agricultor. Aquest fet porta a la necessitat de disposar de informació el més actualitzada  possible per la presa de dedicions.

La jornada d’aquest any intenta aportar informació en quan a varietats de cereal en regadiu i el millor moment pel control de les principals malalties que li afecten. També pretén donar una visió més amplia del problema que ha estat el control de carpocapsa aquesta campanya passada i com ho estan gestionant en altres zones.

Programa

9.15 h Presentació de la jornada

  • Sr. Xavier Auqué Farré, cap de Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal del DARP a Lleida.
  • Sra. Lídia Sans Gilabert, presidenta de l’Associació de Tècnics d’ADV de Lleida (ATALL).

9.30 h Adaptació del nou material vegetal de blat i ordi a la zona de regadius de Lleida.

Sr. Antonio Lopez Querol, responsable de l’IRTA de la xarxa d’avaluació de les varietats de cultius extensius a Catalunya.

10.15 h Control de malalties de cereals: estratègies i moments.

Sr. Jaume Almacellas Gort, cap del Laboratori d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Catalunya.

11.00 h Pausa

11.30 h Situació actual de Cydia pomenella a la zona fructícola de Lleida.

Sr. Antoni Dolset Artacho, coordinador de l’àrea fruitera de la Secció d’Agricultura i Sanitat Vegetal de Lleida.

12.00 h La carpocapsa en els fruiters de l’Empordà: situació actual i perspectives futures

Sra. Lucia Adriana Escudero Colomar, investigadora de IRTA Mas Badia.

12.30 h Gestió i control de carpocapsa en fruiters de la zona del Jalón (Aragó).

Sr. Francisco Javier Lozano Soria, tècnic de camp Interlazaro S.L.

13.00 h Taula rodona

Moderador: Sr. Pere Mas París, membre de l’Associació de Tècnics d’ADV de Lleida (ATALL).

13.30 h Cloenda de la jornada.

Sr. Carmel Mòdol Bresolí, director general d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.