Desplegar menú lateral
Jornada tècnica

La bioseguretat a les granges avícoles: eina fonamental pel control de patògens entèrics

Data: 19-09-2019 Ubicació: Bellaterra Preu: Gratuïta

L’enteritis deguda a Campylobacter s’ha convertit en la zoonosi més important a la UE, superant els darrers anys a la salmonel·losi. Es calcula que hi ha entre 2 i 20 milions de casos anuals a la UE. La carn de pollastre és la principal font d’infecció per Campylobacter en l’home.

El 2018 va entrar en vigor el Reglament 2017/1495 de la UE, a on ja s’inclou Campylobacter en canals de pollastres d’engreix. Per aconseguir reduir l’elevada prevalença d’aquest agent a granja, és fonamental millorar les mesures de bioseguretat tant a nivell de granja com de les naus a on s’allotgen les aus. Aquestes mesures repercutiran igualment en una millora de l’estatus sanitari global de les granges, permetent el control d’altres patògens rellevants, com ara E. cecorum o C. perfringens, així com reduir l’ús d’antibiòtics.

L’objectiu d’aquest seminari, adreçat a veterinaris de camp, tècnics i ramaders, és donar una visió global de la situació actual d’aquests patògens i explicar en detall com implementar i millorar la bioseguretat a granja de manera que aquesta sigui realment efectiva per reduir la prevalença d’aquests agents en avicultura de carn.

Aquesta jornada forma part de les activitats de demostració “Bioseguretat en explotacions avícoles: millora de la competitivitat i anticipació legislativa”, operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.