Desplegar menú lateral
Jornada tècnica

Jornada de varietats de poma groga

Data: 26-09-2018 Ubicació: La Tallada d'Empordà (Girona) Preu: Gratuït

La varietat ‘Golden Delicious’ és encara avui dia la varietat de poma més plantada a Catalunya i gairebé el 40% es produeix a Girona. Cal tenir en compte, però, que les condicions edafoclimàtiques no són les més adequades, ja que les altes temperatures a l’estiu i durant la collita resulten en una fermesa menor i major sensibilitat als cops que en d’altres zones de producció.

Per garantir unes condicions òptimes de qualitat i conservació, la poma es cull en un estat de maduresa que després impedeix el desenvolupament d’una coloració groga, un atribut que també exigeix el mercat. En els últims anys, a més, la competència amb altres zones amb condicions més favorables, han forçat a una davallada de la competitivitat de la ‘Golden Delicious’ produïda a Catalunya, resultant en uns preus percebuts pels productors que la fan inviable econòmicament.

Afortunadament, fruit dels programes d’introducció i avaluació varietal i del programa de millora genètica de pomera desenvolupats per l’IRTA, s’han identificat una sèrie de noves varietats que poden representar bones
alternatives a la producció de ‘Golden Delicious’ a la zona edafoclimàtica de Girona, i especialment que en milloren les característiques organolèptiques.

L’objectiu de la jornada és mostrar el comportament superior a nivell agronòmic i de qualitat de les varietats de tipologia ‘groga’ com a alternativa a la ‘Golden Delicious’ tradicional, i va adreçada tant a tècnics com a fructicultors del sector de la poma. Aquesta jornada forma part de les activitats de demostració “Varietats alternatives a la ‘Golden Delicious’ de tipologia groga”, operació 01.02.01 (transferència tecnològica) del PDR de Catalunya 2014-2020.