Desplegar menú lateral
Jornada de camp

FITOGEST. Ajust del volum de brou i incorporació de fitosanitaris a l'atomitzador

Data: 19-03-2019 Ubicació: Mollerussa Preu: Gratuïta

Des del projecte FITOGEST, es promouen activitats per donar a conèixer les millors pràctiques per reduir el possible impacte dels productes fitosanitaris en el medi ambient i en els propis usuaris.

Aquesta jornada es centrarà, d’una banda, en l’ajust del brou a les característiques de la vegetació per tal de reduir els riscos de deriva i millorar l’eficiència del tractaments. D’altra banda, es farà una demostració en camp de calibratge dels equips d’aplicació com a base fonamental per una correcta distribució del brou de tractament en diverses condicions al cultiu.

Finalment, es mostraran diverses pràctiques i sistemes per incorporar els productes fitosanitaris al tanc de l’atomitzador reduint i/o evitant el risc de contaminació de les aigües per vessament de producte.

Aquesta jornada forma part de les activitats de demostració del projecte FITOGEST (Projecte demostratiu de l’itinerari tècnic per una correcta gestió dels productes fitosanitaris en fruiters) corresponent a l’operació 01.02.01 del PDR de Catalunya 2014-2020.