Irta Web Pública > Català > Recerca i Tecnologia > Centres > CRAG. Centre de Recerca en Agrigenòmica. IRTA-CSIC-UAB

CRAG. Centre de Recerca en Agrigenòmica. IRTA-CSIC-UAB 

 
 

CRAG. Centre de Recerca en Agrigenòmica. IRTA-CSIC-UAB

Campus UAB - Edifici CRAG
Bellaterra - Cerdanyola del Vallès
08193 Barcelona

Tel: 93 563 66 00
Fax: 93 563 66 01


Concertat amb:


Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)Persones de contacte

Altres contactes

Grups de treballResponsable

Genòmica

Les activitats del subprograma Genòmica estan concentrades en tres cultius: Prunus, maduixa i meló. Addicionalment el programa conté una línea de millora genètica de gerani i dues Unitats de recerca amb empreses privades.

Les seves línies de treball comprenen:

 • Genòmica de meló. Seqüenciació del genoma del meló. Caracterització de QTLs per caràcters de qualitat de fruit. Estudi transcriptòmic del desenvolupament del fruit. Caracterització de la resistència a CMV. Obtenció d’un vector per silenciament  gènic induït per virus (VIGS).
 • Genòmica de Prunus. Mapes genètics de Prunus i anàlisi de QTLs per caràcters d’interès agronòmic. Variabilitat genètica i estudis de genètica d’associació. Genòmica comparativa entre espècies de la família de les rosàcies.
 • Genòmica de maduixa. Mapes genètics en maduixa diploide i octoploide. NILs per l’estudi de QTLs. Estudis de sintènia entre maduixa i altres espècies rosàcies. 
 • Millora genètica de gerani. Col·laboració amb Cultius Roig S.A.T, obtenció de noves varietats de gerani dels tipuszonale’, ‘peltatumigrandiflorum’.
 • Unitat Mixta Fitó-IRTA. Col·laboració amb Semillas Fitó S.A., desenvolupament de marcadors moleculars, identificació de varietats i producció de línies doble haploides (DHLs).
 • Unitat Mixta PLANASA-IRTA. Col·laboració amb PLANASA, millora genètica per la qualitat del fruit i selecció de noves varietats resistents a patògens en maduixa, fruiters, espàrrec i all.

Amparo Monfort Vives

Amparo Monfort Vives
Cap del programa genòmica i biotecnologia

Tel: 902789449

Cultiu In Vitro

El subprograma Cultiu In Vitro treballa en l'aplicació de les tècniques de cultiu in vitro per facilitar o complementar la millora genètica.

Les seves línies de treball comprenen:

 • Micropropagació per a la clonació d’individus seleccionats en Pyrus spp., Prunus spp., i Malus spp., així com en espècies recalcitrants com la noguera o pistatxo.
 • Rescat d’embrions partenogènics immadurs utilitzats per produir haploides de clavell, meló, cogombre, síndria i carbassó, i per a obtenir individus d’encreuaments entre varietats primerenques de presseguer i nectarina.
 • Generació de línies doble haploides i poliploides. Producció de LDHs en clavell, pebrot, albergínia, meló, cogombre, síndria, carbassó, i tomàquet, útils per a accelerar l’obtenció de noves varietats híbrides. Generació de tetraploides en espècies ornamentals, per a millorar el vigor, i en hortícoles (meló i síndria), per a obtenir híbrids sense llavors.
 • Transformació genètica. Posta a punt i millora d’eficiències dels mètodes de transformació genètica en arròs, tabac, vinya, meló, tomàquet, i pebrot.
 • Coexistència i flux genètic. Predicció del contingut d’OMGs en camps d’arròs i blat de moro en condicions de coexistència.

Instal.lacions Tècniques

Centre al campus de la UAB a Bellaterra.

Hivernacles a Pedralbes, al Centre i a Torre Marimon.

Plataformes de Genotipatge, Seqüenciació d'ADN, Microscòpia Confocal i Anàlisi d'Imatges.

Equipaments Singulars