Irta Web Pública > Català > Recerca i Tecnologia > Centres > CRAG. Centre de Recerca en Agrigenòmica. CSIC-IRTA-UAB-UB

CRAG. Centre de Recerca en Agrigenòmica. CSIC-IRTA-UAB-UB 

 
 

CRAG. Centre de Recerca en Agrigenòmica. CSIC-IRTA-UAB-UB

Campus UAB - Edifici CRAG
Bellaterra - Cerdanyola del Vallès
08193 Barcelona

Tel: 93 563 66 00
Fax: 93 563 66 01


Concertat amb:


Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat de Barcelona (UB)Persones de contacte

Altres contactes

Grups de treballResponsable

Genòmica

Les activitats del subprograma Genòmica estan concentrades en tres cultius: Prunus, maduixa i meló. Addicionalment el programa conté una línea de millora genètica de gerani i dues Unitats de recerca amb empreses privades.

Les seves línies de treball comprenen:

  • Genòmica de meló. Seqüenciació del genoma del meló. Caracterització de QTLs per caràcters de qualitat de fruit. Estudi transcriptòmic del desenvolupament del fruit. Caracterització de la resistència a CMV. Obtenció d’un vector per silenciament  gènic induït per virus (VIGS).
  • Genòmica de Prunus. Mapes genètics de Prunus i anàlisi de QTLs per caràcters d’interès agronòmic. Variabilitat genètica i estudis de genètica d’associació. Genòmica comparativa entre espècies de la família de les rosàcies.
  • Genòmica de maduixa. Mapes genètics en maduixa diploide i octoploide. NILs per l’estudi de QTLs. Estudis de sintènia entre maduixa i altres espècies rosàcies. 
  • Millora genètica de gerani. Col·laboració amb Cultius Roig S.A.T, obtenció de noves varietats de gerani dels tipuszonale’, ‘peltatumigrandiflorum’.
  • Unitat Mixta Fitó-IRTA. Col·laboració amb Semillas Fitó S.A., desenvolupament de marcadors moleculars, identificació de varietats i producció de línies doble haploides (DHLs).
  • Unitat Mixta PLANASA-IRTA. Col·laboració amb PLANASA, millora genètica per la qualitat del fruit i selecció de noves varietats resistents a patògens en maduixa, fruiters, espàrrec i all.

Amparo Monfort Vives

Amparo Monfort Vives
Cap del programa genòmica i biotecnologia

Tel: 902789449

Instal.lacions Tècniques

Centre al campus de la UAB a Bellaterra.

Hivernacles a Pedralbes, al Centre i a Torre Marimon.

Plataformes de Genotipatge, Seqüenciació d'ADN, Microscòpia Confocal i Anàlisi d'Imatges.

Equipaments Singulars