Irta Web Pública > Català > Recerca i Tecnologia > Noticies > Seminari d’innovació tecnològica en préssec i albercoc

 Seminari d’innovació tecnològica en préssec i albercoc 

  23/03/2017 

Descripció

 

 

L’IRTA organitza el proper 23 de març el “Seminari d’innovació tecnològica en préssec i albercoc” a l’ETSEA (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària) a Lleida.

La fructicultura de les principals regions productores d’Espanya mostra en les últimes dècades una especialització creixent cap al cultiu d’espècies de pinyol, principalment de presseguer però també d’una forma important de cirerer i d’albercoquer, que complementen la pomera i la perera, ambdues espècies amb un reposicionament en varietats i àrees concretes. Això s’ha degut principalment a la millor adaptació de les espècies de pinyol a climes càlids i baixa pluviometria que penalitzen la qualitat de moltes varietats de pomera però proporcionen produccions de qualitat i a menor cost en relació a altres països competidors com Itàlia, França o Grècia.

En un escenari de futur amb preus cada vegada més ajustats, encara és més important la correcta elecció varietal, atès que un error en la mateixa comprometrà directament la viabilitat econòmica de l’explotació. Conèixer quines són les varietats més adaptades a les nostres condicions climàtiques, quines són les que proporcionen una millor qualitat amb un menor cost i quina tecnologia de producció s’ha d’aplicar, són aspectes clau per a la rendibilitat d’aquestes espècies. Això implica una eficiència creixent i necessària en totes les escales de la cadena de valor, entre les que es troba la producció. Per complir aquest objectiu, l’IRTA disposa a Catalunya del programa d’avaluació de material vegetal (patrons i varietats) a les Estacions Experimentals de Lleida i de Mas Badia (Girona). Aquest programa, iniciat fa ja 22 anys, permet seleccionar anualment les varietats més destacables, conèixer les seves característiques i transferir aquesta informació contrastada i actualitzada al sector productor, el principal destinatari.

Per aquest motiu l’IRTA organitza un any més el seminari sobre el presseguer amb un especial èmfasi en les noves varietats, on tots els assistents podran realitzar una immersió en la innovació varietal d’aquest fruiter. A més s’abordaran des d’una òptica aplicada, i per part del Dr. Davide Neri del CREA de Roma, els principals aspectes relacionats amb la conducció i poda en presseguer i albercoquer sobre la base de l’experiència italiana, així com les tendències en aquestes dues espècies pel que fa a sistemes de formació. Complementàriament i a manera d’introducció s’abordaran aspectes relacionats amb les tendències de producció a la UE, la qualitat del fruit, els costos de producció, l’exportació i el consum. Tot això acompanyat, com en edicions precedents, d’un document imprès en color i de format reduït, pràctic i que facilitarà la seva consulta.

El cost del seminari és de 220 € + IVA (266.2 €) i inclou la documentació i el dinar. Cal inscriure’s prèviament a través del formulari d’inscripció abans del 16 de març i enviar la còpia del justificant de pagament per correu electrònic a: eel.informacio@irta.cat

Documents associats amb la notícia