Monells 

 
 

Monells

Finca Camps i Armet
Coordenades GPS:+41° 58' 34.02", +2° 59' 51.35"
17121 Monells


Tel: 972 63 00 52 1402
Fax: 972 63 09 80Persones de contacte

Altres contactes

Grups de treballResponsable

Enginyeria Alimentària

Els subprograma d'Enginyeria Alimentària treballa en la modelització dels processos de transformació  dels aliments. Les operacions de transport (massa, calor i quantitat de moviment). La simulació i control de processos i l'enginyeria de processos.

Les seves línies de treball són:

 • Enginyeria d’assecat. Estudia l’optimització dels processos tradicionals i el desenvolupament de nous sistemes d’assecat. L’optimització dels processos tradicionals  treballa en la modelització dels processos de transferència de massa i de les cinètiques de transformació dels aliments per optimitzar-los des d’un punt de vista de qualitat de l’aliment i de la eficiència energètica.
 • Enginyeria de noves tecnologies, del’envasat i dels processos de transformació i conservació dels aliments en general.
 • Sistemes de control aplicats a les matèries primeres, processos i productes.

Pere Gou Botó

Pere Gou Botó
Cap del programa tecnologia alimentària

Tel: 902789449

Processos a la Indústria Alimentària

Els objectius del subprograma de Processos a la indústria alimentària són els de millorar les tecnologies utilitzades tradicionalment per tal d’augmentar la qualitat, la seguretat i les característiques sensorials dels productes o l'eficiència del procesos.

Les línees de treball són:

Assecat d’aliments. Estudia els canvis provocats per l’assecat en el producte (nutricionals, estabilitat microbiològica, textura, qualitat sensorial, ... ) i la interacció entre el producte i la tecnologia aplicada (tradicional o innovadora), optimitzant els criteris de selecció de la matèria prima i les variables del procés d’assecat per cada producte.

Plats precuinats. Assessorament tècnic a empreses del sector i recerca.

Anàlisi sensorial d’aliments i estudis de consumidors.

Millora nutricional. Disminució de sodi, substitució de greix, addició de probiòtics, disminució de nitrificants ….

Envasat d’aliments. Interacció entre materials d’envasat i aliments, vida útil,  atmosferes modificades, envasos actius...

Noves tecnologíes de procés a la indústria alimentària

L'objectiu del subprograma Noves tecnologíes de procés a la indústria alimentària és l'estudi de l’aplicació de noves tecnologies que tradicionalment no s’han utilitzat per la transformació, control i conservació dels aliments.

Les seves línies de treball són:

Altes pressions. Introduir la tecnologia en els processos alimentaris per tal d’augmentar la seguretat alimentaria i la conservació de característiques sensorials i nutricionals.

Microones i Radiofreqüència. Avaluació de la tecnologia com a substitut dels tractaments tèrmics convencionals en diferents àmbits del sector agroalimentari.

Tomografia computeritzada, Ressonància magnètica nuclear i Espectroscopia per infraroig proper (NIR). Adequació de la tecnologia per l’anàlisi dels aliments. Incorporació d’aquesta tecnologia en els sistemes de control on-line.

Desenvolupament de noves tecnologies per optimitzar l’assecat d’aliments: assecat ràpid de productes llescats (QDS), control on-line de qualitat de producte y optimització energètica (assecador dinàmic) ...

Adaptació d’envasos a les noves tecnologies: estudi dels requeriments dels envasos per ser utilitzats en noves tecnologies.

Josep Comaposada Beringues

Josep Comaposada Beringues
Director del subprograma noves tecnologíes de procés a la indústria alimentària

Tel: 902789449

Qualitat de la Canal

El subprograma Qualitat de la Canal treballa en l'avaluació de la qualitat de les canals a partir de diferents mesures d'espessors de greix, múscul, contingut en magre, àrees, rendiments i composició de les peces a l'especejament, entre altres, així com en la classificació de canals, calibració i validació d'equips de classificació mitjançant disseccions i tomografia computeritzada.

Les seves línies de treball són:

 • Determinació de l'efecte del sexe, la genètica o la nutrició en les característiques de qualitat de les canals i les peces (espesores de grasa y de músculo, rendimiento, composición y distribución de los tejidos, porcentaje de magro, etc.).
 • Autorització d'equips de classificació de canals a nivell estatal per la UE
 • Calibració d'equips de classificació de canals porcines i les seves peces. Optimització de l'especejament.
 • Certificació d’equips automàtics de classificació de canals vaquines.
 • Avaluació de la composició de canals i caracterització d'aquestes mitjançant disseccions, sondes semiautomàtiques i tomografia.
 • Aplicació de la tomografia computeritzada a la determinació de la composició de l'animal en viu, de la canal i a la determinació del greix intramuscular. 
 • Caracterització de canals de diferents espècies (porcí,vacum,oví, caprí,conill i aviram)
 • Utilització del porc com a model animal per aplicació amb humans (Hospitals i equips d’investigació mèdica)

Maria Font Furnols

Maria Font Furnols
Cap del programa qualitat del producte

Tel: 902789449

Qualitat i funcionalitat

El subprograma Qualitat i funcionalitat estudia la qualitat tecnològica, nutricional i sensorial de la carn i el peix en relació al sistema de producció, la genètica, la nutrició i el tractament ante-mortem, així com l´acceptabilitat dels productes per part dels consumidors i el sector en general.

Les seves línies de treball són:

 • Avaluació de la qualitat de la carn des del punt de vista tecnològic, nutricional, sensorial i social en relació a la genètica, l’alimentació, el tractament ante- i post-mortem de la carn (porcí, vacum, oví, conill i aviram) i del peix.
 • Preferències dels consumidors. Conèixer la opinió, l’acceptabilitat i l’actitud dels consumidors i del sector en aspectes relacionats amb la carn i el peix.
 • Recerca per millorar i innovar en races autòctones de porcí i vacum en relació a la sostenibilitat del sistema productiu i la seva relació amb el territori.
 • Qualitat del producte final en relació a la producció amigable (friendly production).
 • Estudis relacionats amb la composició del producte per millorar la salut humana.
 • Alternatives de qualitat de carn respecte de la castració quirúrgica dels porcs. Nous mètodes per l'avaluació de l´olor sexual en porcí.

Noves Tecnologies de la Conservació

El subprograma Noves tecnologies de la Conservació estudia la inactivació cel·lular microbiana i la resposta cel·lular a l’estrès per alta pressió hidrostàtica, principalment, des d’una triple perspectiva: la proteòmica, la transcriptòmica i  la microbiologia predictiva.

Les seves línies de treball són:

 • Estudis de l’estrés microbià associat als processos de producció i conservació d’aliments.
 • Estudis de tractaments d’alta pressió (500-900 MPa) i d’ altres tecnologies emergents (microones, radiofreqüències...) sobre la viabilitat, subletalitat, capacitat de recuperació i fisiologia de patògens rellevants en aliments.
 • Desenvolupament i validació de models matemàtics que descriguin l’inactivació per a diferents bacteris rellevants (patògens i alterants) pels productes llestos pel consum.

Margarita Garriga Turon

Margarita Garriga Turon
Cap del programa seguretat alimentària

Tel: 902789449

Seguretat Abiòtica dels Aliments

El subprograma Seguretat Abiòtica dels Aliments estudia las problemàtiques relacionades amb la presencia de compostos químics potencialment perillosos en els aliments com els residus de medicaments veterinaris i els contaminants que es poden acumular durant els diferents processos de conservació i transformació dels aliments.

Les seves línies de treball són:

 • Avaluació entre tècniques cromatogràfiques i sistemes de mesura no convencionals (ELISA, Biosensors) per a la implementació dels plans de control de residus.
 • Estudis de “biomarcadors d’exposició” en l’ou, relacionats amb l’administració d’antibiòtics (metabolisme proteic, lipídic, estrès oxidatiu).
 • Estudis dels efectes que determinats processos de preparació d’aliments produeixen sobre l’acumulació de compostos potencialment perillosos per a la salut [“Neoformed Contaminants” (NFC), nitrotirosina, acrilamida, anhidro-tetraciclines].
 • Avaluació dels nivells de disruptors endocrins (PCBs, pesticides) en mol·luscos.

Massimo Castellari

Massimo Castellari
Director del subprograma seguretat abiòtica dels aliments

Tel: 902789449

Seguretat Biòtica dels Aliments

El subprograma Seguretat Biótica dels Aliments treballa en la incidència de patògens i els estudis de vida útil segura dels aliments. Combina els estudis d’inoculació amb la microbiologia predictiva i la microbiologia clàssica amb la genòmica i la transcriptòmica per identificar, traçar i quantificar patògens alimentaris. I microorganismes  d’interès tecnològic.

Les seves línies de treball són:

 • Estudis d’ ecologia microbiana en aliments.
 • Desenvolupament de cultius iniciadors, bioprotectors i/o probiótics.
 • Estudis de vida útil y de vida útil segura amb estudis tipus “challenge tests”
 • Detecció i quantificació ràpida de patògens alimentaris.

Teresa Aymerich Calvet

Teresa Aymerich Calvet
Director del subprograma seguretat biòtica dels aliments

Tel: 902789449

Funcionalitat i Nutrició

El subprograma Ingredients i Molècules Funcionals treballa en l'obtenció d’aliments més saludables mitjançant la utilització d’ingredients i compostos bioactius, amb especial èmfasi en les malalties degeneratives, processos inflamatoris i prevenció del càncer. També en l'aïllament de compostos bioactius i caracterització a partir de subproductes i altres fonts naturals alternatives. Activitat fisiològica, sinergia i activació de gens.

Les seves línies de treball són:

 • Funció i aplicacions de polifenols, isoflavones, flavonols, lípids (àcids grasoss, w-3, w-6, diacilglicèrids, CLA,...) i fitoesterols en aliments.
 • Extracció, purificació i caracterització de compostos bioactius en aliments i subproductes.
 • Identificació de fraccions oligomèriques de compostos bioactius. Estabilitat d’ingredients i molècules bioactives en processos tecnològics. Aplicació de noves tecnologies per a millorar l’estabilitat i la funció.
 • Avaluació de la vida útil amb l’aplicació de compostos bioactius. Identificació de productes de l’oxidació dels aliments (volàtils, òxids de colesterol, TBARS, radicals, ...)
 • Models d’avaluació de l’activitat biològica mitjançant cultius cel·lulars, models in silico i simulació de processos digestius.

Jose A. Garcia Regueiro

Jose A. Garcia Regueiro
Assessor laboratoris d'anàlisi de l'IRTA

Tel: 902789449

Genètica i Millora de Porcí

El subprograma Genètica i millora de porcí s'orienta en fer recerca en genètica estadística i en genòmica estructural i funcional orientades a l’estudi de caràcters d’interès econòmic i social i a la millora genètica del porcí.

Les seves línies de treball són:

 • Avaluació i caracterització genètica de poblacions porcines per a la implantació i/o optimització de programes de selecció i difusió del progrés genètic.
 • Estudiar l’arquitectura genètica de caràcters d’interès productiu i de qualitat de producte en porcí mitjançant aproximacions de genòmica estructural i funcional.
 • Desenvolupar metodologies estadístiques aplicables a la recerca en genètica quantitativa i genòmica, així com a la millora genètica de poblacions animals.
 • Desenvolupar i mantenir bases de dades de poblacions porcines destinades a l’obtenció d’informació de referència. Realitzar estudis genètics, productius i d’interacció genotip-sistema productiu en poblacions porcines.
 • Estudiar i implementar sistemes sostenibles i/o alternatius de producció porcina (producció ecològica, races  autòctones...).

Raquel Quintanilla Aguado

Raquel Quintanilla Aguado
Cap del programa genètica i millora animal

Tel: 902789449

Benestar animal

El subprograma de Benestar animal pretén estudiar el comportament i benestar del vacum, porcí, oví, ja sigui a la pròpia granja, durant el seu transport o durant el sacrifici. La transversalitat d’un tema com el del benestar animal permet que s'integri  en línies d’investigació molt diverses, com ara qualitat de la carn i la canal, nutrició, genètica, conills, remugants, aus i aqüicultura.

Les seves línies de treball són:

 • Benestar animal durant el sacrifici
 • Benestar animal durant el transport
 • Avaluació del benestar animal en granja i escorxador
 • Alternatives a la pràctica de processos dolorosos

 

Antonio Velarde Calvo

Antonio Velarde Calvo
Cap del programa

Tel: 902789449

Instal.lacions Tècniques

INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES:

Edifici A _CENTA de 4.050,82 m2 construïts i 3.746 m2 útils i repartits en: Planta pilot: 2.542,01 m2. Oficines: 1.026,19 m2. Laboratori: 25 m2. Passadís visites: 250,01 m2. Sala màquines i auxiliars: 130,21 m2. Locals auxiliars: 77,40 m2

Edifici B _IRTA de 2695,3 m2, repartits en: Planta pilot: 800 m2. Auditori: 192 m2(inclou zones auxiliars: banys, vestidors, etc.). Menjador personal + banys: 88 m2. Sala anàlisis sensorial:   23 m2. Sala màquines: 65 m2. Oficines: 665.2 m2. Laboratoris: 569.0 m2. Magatzems i pati interior: 293.1 m2

CONTROL I AVALUACIÓ DEL PORCÍ:

Oficines i vestuaris: 500 m2

4 Naus de Control Animals: 2.000 m2

Precontrol i control animal amb sistemes automàtics i individualitzats del consum, monitorització climàtica i del comportament dels animals.

Equipaments Singulars