Clúster d'Aqüicultura

Cristobal Aguilera ens fa un resum de la jornada de presentació del Pla de Dinamització del Clúster d'Aqüicultura de Catalunya.