Irta Web Pública > Català > Recerca i Tecnologia > Centres > CENTA. Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris

CENTA. Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris 

 
 

CENTA. Centre de Noves Tecnologies i Processos Alimentaris

Finca Camps i Armet
17121 Monells

Tel: 972 630 851
Fax: 972 630 980


Concertat amb:


Universitat de GironaPersones de contacte
  • Tel:

Altres contactes

Grups de treballResponsable

Noves tecnologíes de procés a la indústria alimentària

L'objectiu del subprograma Noves tecnologíes de procés a la indústria alimentària és l'estudi de l’aplicació de noves tecnologies que tradicionalment no s’han utilitzat per la transformació, control i conservació dels aliments.

Les seves línies de treball són:

Altes pressions. Introduir la tecnologia en els processos alimentaris per tal d’augmentar la seguretat alimentaria i la conservació de característiques sensorials i nutricionals.

Microones i Radiofreqüència. Avaluació de la tecnologia com a substitut dels tractaments tèrmics convencionals en diferents àmbits del sector agroalimentari.

Tomografia computeritzada, Ressonància magnètica nuclear i Espectroscopia per infraroig proper (NIR). Adequació de la tecnologia per l’anàlisi dels aliments. Incorporació d’aquesta tecnologia en els sistemes de control on-line.

Desenvolupament de noves tecnologies per optimitzar l’assecat d’aliments: assecat ràpid de productes llescats (QDS), control on-line de qualitat de producte y optimització energètica (assecador dinàmic) ...

Adaptació d’envasos a les noves tecnologies: estudi dels requeriments dels envasos per ser utilitzats en noves tecnologies.

Josep Comaposada Beringues

Josep Comaposada Beringues
Director del subprograma noves tecnologíes de procés a la indústria alimentària

Tel: 902789449

Seguretat Abiòtica dels Aliments

El subprograma Seguretat Abiòtica dels Aliments estudia las problemàtiques relacionades amb la presencia de compostos químics potencialment perillosos en els aliments com els residus de medicaments veterinaris i els contaminants que es poden acumular durant els diferents processos de conservació i transformació dels aliments.

Les seves línies de treball són:

  • Avaluació entre tècniques cromatogràfiques i sistemes de mesura no convencionals (ELISA, Biosensors) per a la implementació dels plans de control de residus.
  • Estudis de “biomarcadors d’exposició” en l’ou, relacionats amb l’administració d’antibiòtics (metabolisme proteic, lipídic, estrès oxidatiu).
  • Estudis dels efectes que determinats processos de preparació d’aliments produeixen sobre l’acumulació de compostos potencialment perillosos per a la salut [“Neoformed Contaminants” (NFC), nitrotirosina, acrilamida, anhidro-tetraciclines].
  • Avaluació dels nivells de disruptors endocrins (PCBs, pesticides) en mol·luscos.

Massimo Castellari

Massimo Castellari
Director del subprograma seguretat abiòtica dels aliments

Tel: 902789449

Seguretat Biòtica dels Aliments

El subprograma Seguretat Biótica dels Aliments treballa en la incidència de patògens i els estudis de vida útil segura dels aliments. Combina els estudis d’inoculació amb la microbiologia predictiva i la microbiologia clàssica amb la genòmica i la transcriptòmica per identificar, traçar i quantificar patògens alimentaris. I microorganismes  d’interès tecnològic.

Les seves línies de treball són:

  • Estudis d’ ecologia microbiana en aliments.
  • Desenvolupament de cultius iniciadors, bioprotectors i/o probiótics.
  • Estudis de vida útil y de vida útil segura amb estudis tipus “challenge tests”
  • Detecció i quantificació ràpida de patògens alimentaris.

Teresa Aymerich Calvet

Teresa Aymerich Calvet
Director del subprograma seguretat biòtica dels aliments

Tel: 902789449

Instal.lacions Tècniques

Les instal·lacions i tots els equips d’última dels que disposa el CENTA, estan ubicats a Monells (Girona), en una planta de 4.000 m2 de superfície.

Aquest edifici constitueix una gran infraestructura al servei de les empreses i de la recerca alimentària. El centre disposa de les més modernes tecnologies de processat, com els tractaments per alta pressió hidrostàtica, microones, radiofreqüència, maduració ultraràpida, pulsos lumínics, etc.

El centre disposa d’una zona d’oficines, zona de recepció de matèries primeres, sales de pre-tractaments, sales de tractaments, sala blanca, sala d’envasat/paletitzat i zona d’expedició del producte tractat. També disposa de sales d’emmagatzematge a temperatura ambient, refrigeració i congelació.

Equipaments Singulars


AUDITORIUM
Sala polivalent per a la docència i demostracions. En aquest espai es porten a terme diverses accions formatives de l’IRTA-CENTA per a empreses i institucions. Disposa d’una grada ascendent amb capacitat per 90 persones amb cabines de traducció simultània. L’auditori està separat de la planta pilot, dotada amb les més modernes tecnologies d’elaboració de la carn, per un gran vidre panoràmic, que permet el seguiment de la demostració o classe pràctica que s’està realitzant. Aquesta visió es complementa amb una pantalla gegant instal·lada a l’interior de l’auditorium que emet les imatges captades per càmares de vídeo col·locades a la planta pilot.