Irta Web Pública > Català > Recerca i Tecnologia > Producció Vegetal > Protecció vegetal sostenible
PROTECCIÓ VEGETAL SOSTENIBLE
 
 

PROTECCIÓ VEGETAL SOSTENIBLE

El programa Protecció Vegetal Sostenible desenvolupa tècniques innovadores per protegir els cultius de les malalties, plagues i agents abiòtics que disminueixen el rendiment i la qualitat dels productes agraris i forestals, prioritzant els mètodes biològics, físics, químics de baix risc i culturals, enfront als mètodes convencionals d’utilització de fitosanitaris, des de la fase inicial de viver passant per la productiva, la postcollita i l’emmagatzematge dels mateixos.Publicacions

Veure més

RSS


  • Control of rubus stunt and stolbur diseases in Madagascar periwinkle with mycorrhizae and a synthetic antibacterial peptide
    2017 | Rufo, R.; Batlle, A.; Camprubí, A.; Montesinos, E.; Calvet, C.

  • Tomato belowground-aboveground interactions: Rhizophagus irregularis affects foraging behavior and life history traits of the predator Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae).
    2017 | Duran, J.; Castañé, C.; Calvet, C.; Camprubí, A.; Battaglia, D.; Trotta, V.; Fanti, P.

  • Effects of forest management and climatic variables on the mycelilum dynamics and sporocarp production of the ectomycorrhizal fungus Boletus edulis
    2017 | Parladé, J.; Martínez-Peña, F.; Pera, J.

Links d'interès