CULTIUS EXTENSIUS
 
 

CULTIUS EXTENSIUS

L’objectiu general del programa Cultius Extensius és donar resposta als reptes actuals de l’agricultura extensiva mitjançant el desenvolupament, avaluació i introducció de material vegetal millorat, la generació de coneixement científic en l’àmbit dels cultius extensius i l’optimització de les tècniques de cultiu atenent a la necessària reducció de costos i impacte ambiental.

El programa està organitzat en dos subprogrames: Millora Genètica de Cereals d’Hivern i Agronomia dels Cultius Extensius.Publicacions

Veure més

RSS


  • Variedades de arroz registradas en España entre los años 2013 y 2016
    2017 | Pla, E.; Català, M.M.; Tomas, N.

  • XIII Jornada Técnica del Arroz al Delta del Ebro
    2017 | Català, M.M.

  • La siembra del arroz; una nueva técnica de cultivo en España
    2017 | Català, M.M.; Pla, E.; Tomas, N.

Links d'interès