XARXA D’AVALUACIÓ DE NOVES VARIETATS DE CULTIUS EXTENSIUS A CATALUNYA

Aquesta Xarxa d’Avaluació Varietal té com a objectiu proporcionar informació independent i rigorosa sobre les característiques agronòmiques i l’adaptació a les condicions de conreu de les zones productores catalanes de les noves varietats  d’espècies de cultiu extensiu disponibles al nostre mercat.

La xarxa està formada actualment per assaigs d’avaluació varietal de cereals d’hivern (ordi, blat, triticale i civada en sembres de tardor i d’hiverni), colza, pèsol proteaginós i blat de moro.

Aquests assaigs es duen a terme en microparcel·les experimentals i es localitzen en les respectives comarques productores del  territori, distribuïdes arreu de les diferents zones agroclimàtiques catalanes (vegeu mapa).

La direcció i realització d’aquesta xarxa experimental es porta a terme de manera coordinada des dels centres IRTA Lleida i IRTA Mas Badia, i està cofinançada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

 Contacte:

Antoni López Querol       Joan Serra i Gironella
 IRTA Lleida      IRTA Mas Badia
 Tel. 973702588      Tel. 972780275
 antoni.lopez@irta.cat      joan.serra@irta.cat

 

1. ZONA DE SECANS ÀRIDS I SEMIÀRIDS

         1.1. ORDI. SEMBRA DE TARDOR

                   1.1.1.         Semiàrids ordi tardor. Resultats campanya 2017

                   1.1.2.         Semiàrids ordi tardor. Resultats plurianuals

                   1.1.3.        Semiàrids ordi tardor. Varietats amb millor comportament

 

2. ZONA DE SECANS SEMIFRESCALS

         2.1. ORDI. SEMBRA DE TARDOR

                   2.1.1.         Semifrescals ordi tardor. Resultats campanya 2017

                   2.1.2.         Semifrescals ordi tardor. Resultats plurianuals

                   2.1.3.        Semifrescals ordi tardor. Varietats amb millor comportament

         2.2. BLAT. SEMBRA DE TARDOR

                   2.2.1.         Semifrescals blat tardor. Resultats campanya 2017

                   2.2.2.         Semifrescals blat tardor. Resultats plurianuals

                   2.2.3.        Semifrescals blat tardor. Varietats amb millor comportament

         2.3. COLZA. SEMBRA DE TARDOR

                  2.3.1.         Semifrescals colza tardor. Resultats campanya 2017

         2.4. PÈSOL. SEMBRA DE TARDOR

                   2.4.1.         Semifrescals pèsol tardor. Resultats campanya 2017

                   2.4.2.         Semifrescals pèsol tardor. Resultats plurianuals

 

3. ZONA DE SECANS FRESCALS

         3.1. ORDI. SEMBRA DE TARDOR

                   3.1.1.         Frescals ordi tardor. Resultats campanya 2017

                   3.1.2.         Frescals ordi tardor. Resultats plurianuals

                   3.1.3.        Frescals ordi tardor. Varietats amb millor comportament

         3.2. BLAT. SEMBRA DE TARDOR

                   3.2.1.         Frescals blat tardor. Resultats campanya 2017

                   3.2.2.        Frescals blat tardor. Resultats plurianuals

                   3.2.3.        Frescals blat tardor. Varietats amb millor comportament

         3.3. COLZA. SEMBRA DE TARDOR

                   3.3.1.         Frescals colza tardor. Resultats campanya 2017

                   3.3.2.         Frescals colza tardor. Resultats plurianuals

         3.4. PÈSOL. SEMBRA DE TARDOR

                   3.4.1.         Frescals pèsol tardor. Resultats campanya 2017

         3.5. SÈGOL HÍBRID. SEMBRA DE TARDOR

                   3.5.1.         Frescals sègol híbrid tardor. Resultats campanya 2017

                   3.5.2.         Frescals sègol híbrid tardor. Resultats plurianuals

 

4. ZONA DE GIRONA INTERIOR

         4.1. ORDI. SEMBRA DE TARDOR

                   4.1.1.         Girona interior ordi tardor. Resultats campanya 2017

                   4.1.2.         Girona interior ordi tardor. Resultats plurianuals

                   4.1.3.        Girona interior ordi tardor. Varietats amb millor comportament

         4.2. BLAT. SEMBRA DE TARDOR

                   4.2.1.        Girona interior blat tardor. Resultats campanya 2017

                   4.2.2.         Girona interior blat tardor. Resultats plurianuals

                   4.2.3.        Girona interior blat tardor. Varietats amb millor comportament

         4.3. TRITICALE. SEMBRA DE TARDOR

                   4.3.1.        Girona interior triticale tardor. Resultats campanya 2017

                   4.3.2.        Girona interior triticale tardor. Resultats plurianuals

                   4.3.3.        Girona interior triticale tardor. Varietats amb millor comportament

         4.4. COLZA. SEMBRA DE TARDOR

                   4.4.1.         Girona interior colza tardor. Resultats campanya 2017

                   4.4.2.         Girona interior colza tardor. Resultats plurianuals

                   4.4.3.        Girona interior colza tardor. Varietats amb millor comportament

        

5. ZONA DE GIRONA LITORAL

         5.1. ORDI. SEMBRA D’HIVERN

                   5.1.1.         Girona litoral ordi hivern. Resultats campanya 2017

                   5.1.2.         Girona litoral ordi hivern. Resultats plurianuals

                   5.1.3.        Girona litoral ordi hivern. Varietats amb millor comportament

         5.2. BLAT. SEMBRA D’HIVERN

                   5.2.1.         Girona litoral blat hivern. Resultats campanya 2017

                   5.2.2.         Girona litoral blat hivern. Resultats plurianuals

                   5.2.3.        Girona litoral blat hivern. Varietats amb millor comportament

         5.3. TRITICALE. SEMBRA D’HIVERN

                   5.3.1.         Girona litoral triticale hivern. Resultats campanya 2017

                   5.3.2.         Girona litoral triticale hivern. Resultats plurianuals

                   5.3.3.        Girona litoral triticale hivern. Varietats amb millor comportament

         5.4. CIVADA. SEMBRA D’HIVERN

                   5.4.1.         Girona litoral civada hivern. Resultats campanya 2017

                   5.4.2.         Girona litoral civada hivern. Resultats plurianuals

                   5.4.3.        Girona litoral civada hivern. Varietats amb millor comportament

         5.5. PÈSOL. SEMBRA D’HIVERN

                   5.5.1.         Girona litoral pèsol hivern. Resultats campanya 2017

                   5.5.2.         Girona litoral pèsol hivern. Resultats plurianuals

          5.6 BLAT DE MORO GRA

                   5.6.1.         Girona litoral blat de moro. Resultats campanya 2016 (pendent d'actualitzar)

                   5.6.2           Girona litoral blat de moro. Resultats plurianuals (pendent d'actualitzar)

                   5.6.3          Girona litoral Blat de moro. Varietats amb millor comportament

 

6. ZONA DE REGADIUS DE LLEIDA

         6.1. ORDI. SEMBRA D’HIVERN

                   6.1.1.         Regadius Lleida ordi hivern. Resultats campanya 2017 

                   6.1.2.         Regadius Lleida ordi hivern. Resultats plurianuals 

                   6.1.3.        Regadius Lleida ordi hivern. Varietats amb millor comportament

         6.2. BLAT. SEMBRA D’HIVERN

                   6.2.1.         Regadius Lleida blat hivern. Resultats campanya 2017

                   6.2.2.         Regadius Lleida blat hivern. Resultats plurianuals

                   6.2.3.        Regadius Lleida blat hivern. Varietats amb millor comportament

         6.3. COLZA. SEMBRA DE TARDOR

                   6.3.1.         Regadius Lleida colza tardor. Resultats campanya 2017

                   6.3.2.         Regadius Lleida colza tardor. Resultats plurianuals

         6.4. PÈSOL. SEMBRA D’HIVERN

                   6.4.1.         Regadius Lleida pèsol hivern. Resultats campanya 2017

                   6.4.2.         Regadius Lleida pèsol hivern. Resultats plurianuals

         6.5. BLAT DE MORO GRA

                  6.5.1.          Regadius Lleida blat de moro. Resultats campanya 2016 (pendent d'actualització)

                  6.5.2.          Regadius Lleida blat de moro. Resultats plurianuals (pendent d'actualització)

                  6.5.3.          Regadius Lleida blat de moro. Varietats amb millor comportament