ECOSISTEMES AQUÀTICS
 
 

ECOSISTEMES AQUÀTICS

El programa d'Ecosistemes Aquàtics investiga els processos de canvi global als ecosistemes aquàtics continentals i costaners, i integrar la informació resultant d’observacions, experiments i models per millorar la capacitat predictiva sobre la seva evolució futura. A més, aplicar els coneixements obtinguts per proposar les mesures de gestió per tal de mitigar els efectes negatius del canvi global sobre la biodiversitat.

Un objectiu fonamental és analitzar la connexió entre els processos fluvials, deltaics (estuarins) i marins, especialment en el context del tram final del riu Ebre i el seu delta, amb èmfasi en els següents aspectes::

 • Fluxos i polsos d’aigua, sediments, nutrients i contaminants.
 • Estructura i dinàmica d’hàbitats i poblacions.
 • Impactes del canvi climàtic als rius i zones costaneres.
 • Gestió de la biodiversitat i de les espècies invasores.


Publicacions

Veure més

RSS


 • Effects of agri-environmental and organic rice farming on yield and macrophyte community in Mediterranean paddy fields
  2017 | Martinez, M.; Curcó, A.; Ibáñez, C.

 • Biological indicators to assess the ecological status of river-dominated estuaries: the case of benthic indicators in the Ebro river estuary
  2016 | Ibáñez, C.; Caiola, N.; Trobajo, R.; Nebra, A.; Rovira, L.

 • Biological indices based on macrophytes: an overview of methods used in Catalonia and the USA to determine the status of rivers and wetlands
  2016 | Fennessy, S.; Ibáñez, C.; Munné, A.; Caiola, N.; Kirchner, N.; Sola, C.

Links d'interès