TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA
 
 

TECNOLOGIA ALIMENTÀRIA

Enfocat a donar resposta a les necessitats tecnològiques i de recerca que presenta la indústria agroalimentària.Publicacions

Veure més

RSS


  • Fermented meat sausages
    2017 | Bou, R.; Cofrades, S.; Jiménez-Colmenero, F.

  • Olive oil based edible W/O/W emulsions stability as affected by addition of some acylglycerides
    2017 | Fernández-Martín, F.; Freire, M.; Bou, R.; Cofrades, S.; Jiménez-Colmenero, F.

  • Stabilisation of red fruit-based smoothies by high-pressure processing. Part II: effects on sensory quality and selected nutrients
    2017 | Hurtado, A.; Guàrdia, M.D.; Picouet, P.; Jofré, A.; Ros, J.M.; Bañon, S.

Links d'interès


 
Projecte destacat: 

El projecte Food for Growth és un Projecte Erasmus + Acció Clau 2: Cooperació per a la innovació i l'intercanvi de bones pràctiques, l'objectiu és incrementar la productivitat i competitivitat de la indústria d'alimentació i begudes a través de la formació de tècnics en matèria de comunicació i responsabilitat en la gestió de la innovació del sector agroalimentari.

Com a principal resultat del projecte s'espera el desenvolupament d'un model de formació, basat en el sistema d'Aula Invertida, dirigit a tècnics del sector alimentari i estudiants per millorar habilitats de comunicació de la INNOVACIÓ incorporada en els aliments.