Irta Web Pública > Català > Recerca i Tecnologia > Economía agroalimetària > Economia dels recursos naturals i desenvolupament agroalimentari
ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS I DESENVOLUPAMENT AGROALIMENTARI
 
 

ECONOMIA DELS RECURSOS NATURALS I DESENVOLUPAMENT AGROALIMENTARI

El programa Economia dels Recursos Naturals i Desenvolupament Agroalimentari treballa en la:

  • Valoració dels impactes econòmics de les conseqüències medi ambientals de les activitats agràries i alimentàries.
  • Anàlisi del impacte econòmic de les mesures encaminades a millorar la sostenibilitat del sistema agroalimentari.