Irta Web Pública > Català > Recerca i Tecnologia > Producció animal > Nutrició, salud i benestar animal
NUTRICIÓ I BENESTAR ANIMAL
 
 

NUTRICIÓ I BENESTAR ANIMAL

El repte d'aquest programa és aportar  sostenibilitat a la producció animal sota les noves disposicions i requeriments de la Unió Europea. Per tant, la recerca valora nous productes alternatius als antibiòtics promotors de creixement, així com genera coneixement sobre les condicions dels processos digestius dels animals en situacions  que comprometen el benestar animal. També estudia com millorar el benestar dels animals sota les noves condicions que exigeix el nou model de producció animal.Publicacions

Veure més

RSS


  • A specific dose of grape seed-derived proanthocyanidins to inhibit body weight gain limits food intake and increases energy expenditure in rats
    2017 | Serrano, J.; Casanova-Martí, A.; Gual, A.; Pérez-Vendrell, A.M.; Blay, M.T.; Terra, X.; Ardévol, A.; Pinent, M.

  • Effect of Bacillus spp. direct-fed microbial on slurry characteristics and gaseous emissions in growing pigs fed with high fibre-based diets
    2017 | Prenafeta-Boldú, F.X.; Fernandez, M.; Viñas, M.; Lizardo, R.; Brufau, J.; Owusu-Asiedu, A.; Walsh, M.C.; Awati, A.

  • Effect of environmental enrichment and herbal compound supplementation on physiological stress indicators (chromogranin A, cortisol and tumour necrosis factor-alpha) in growing pigs
    2017 | Casal, N.; Manteca, X.; Escribano, D.; Cerón, J.J.; Fàbrega, E.

Links d'interès